Spolupracujeme s produkcemi i s umělci napřímo.

Je pro nás důležité, abychom propojovali publikum s radostí vznikající při vystoupeních našich umělců.